Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь загальних зборах

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

переглянути інформацію